خودروهای برتر آمریکا در سال 2019

به گزارش بهترین مارکت، ‭ ‬در‭ ‬میانه‭ ‬نخستین‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬بهار‭ ‬2020،‭ ‬بالاخره‭ ‬آمارهای‭ ‬نهایی‭ ‬فروش‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬آمریکا‭ ‬منتشر‭ ‬ ‭ ‬و‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭ ‬دوباره‭ ‬فورد،‭ ‬تویوتا،‭ ‬شورولت،‭ ‬هوندا‭ ‬و‭ ‬نیسان‭ ‬موفق‭ ‬شده اند‭ ‬بهترین‭ ‬عملکرد‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬باقی‭ ‬رقبا‭ ‬کسب‭ ‬کنند‭. ‬ژاپنی ها‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬سال ها‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬فروش‭ ‬یک‭ ‬پای‭ ‬ثابت‭ ‬بازار‭ ‬بوده اند،‭ ‬امسال‭ ‬هم‭ ‬اوضاع‭ ‬خوبی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬20‭ ‬خودرو‭ ‬اول،‭ ‬11‭ ‬جایگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده اند‭. ‬آمریکایی ها‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬9‭ ‬جایگاه‭ ‬در‭ ‬رده‭ ‬بعدی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته ‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬درخشانی‭ ‬داشته اند‭. ‬اینجا‭ ‬نام‭ ‬20‭ ‬خودرو‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬فروش‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬می توانید‭ ‬ببینید‭.‬

خودروهای برتر آمریکا در سال 2019
 1. ‭ ‬رتبه‭ ‬نخست‭ ‬به‭ ‬فورد‭ ‬اف150‭ ‬تعلق‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬افت‭ ‬1‭.‬4‭ ‬درصدی‭ ‬روبه رو‭ ‬بوده‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬توانسته‭ ‬896‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬526‭ ‬دستگاه‭ ‬فروش‭ ‬کند‭.‬
 2. ‭‬دوج‭ ‬رام‭ ‬سالی‭ ‬رویایی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رشد‭ ‬18‭ ‬درصدی،‭ ‬مجموعا‭ ‬633‭ ‬و‭ ‬694‭ ‬دستگاه‭ ‬فروش‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
 3. ‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬برای‭ ‬سیلورادو‭ ‬محصول‭ ‬شورولت‭ ‬سال‭ ‬شومی‭ ‬بود‭ ‬چون‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬درصد‭ ‬افت،‭ ‬کلا‭ ‬570‭ ‬هزار‭‬و‭ ‬600‭ ‬دستگاه‭ ‬فروش‭ ‬کرد‭.‬
 4. ‭ ‬راو4‭ ‬محصول‭ ‬تویوتا‭ ‬امسال‭ ‬عالی‭ ‬عمل‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬4‭.‬9‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬فروش،‭ ‬حدود‭ ‬448‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬فروش‭ ‬داشت‭.‬
 5. ‭ ‬هوندا‭ ‬C-RV‭ ‬تقریبا‭ ‬عملکرد‭ ‬معمول‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تکرار‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افت‭ ‬1‭.‬3‭ ‬درصدی،‭ ‬384‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬164‭ ‬دستگاه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬رفت‭. ‬
 6. ‭ ‬ایکس تریل‭ ‬امسال‭ ‬با‭ ‬مغز‭ ‬زمین‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نزول‭ ‬15‭ ‬درصدی،‭ ‬مجموعا‭ ‬حدود‭ ‬350‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬فروش‭ ‬داشت‭.‬
 7. ‭ ‬اکویناکس‭ ‬محصول‭ ‬شورولت‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬4‭ ‬درصد‭ ‬رشد،‭ ‬امسال‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬346‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬فروش‭ ‬داشت‭.‬
 8. ‭ ‬نتیجه‭ ‬عجیب‭ ‬را‭ ‬کمری‭ ‬گرفته‭ ‬که‭ ‬به رغم‭ ‬سقوط‭ ‬آزاد‭ ‬سدان ها،‭ ‬امسال‭ ‬1‭.‬8‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬تا‭ ‬طی‭ ‬2019‭ ‬تعداد‭ ‬خریدارانش‭ ‬به‭ ‬336‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬978‭ ‬دستگاه‭ ‬برسد‭.‬
 9. ‭ ‬تقریبا‭ ‬325‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه؛‭ ‬این‭ ‬کل‭ ‬فروش‭ ‬باثبات‭ ‬هوندا‭ ‬سیویک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬بوده‭ ‬است‭!‬
 10. ‭ ‬دیگر‭ ‬سدان‭ ‬محبوب‭ ‬تویوتا‭ ‬یعنی‭ ‬کورولا‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬اندکی‭ ‬افزایش‭ ‬فروش،‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬304‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬850‭ ‬دستگاه‭ ‬فروش‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
 11. ‭ ‬آکورد‭ ‬با‭ ‬افت‭ ‬8درصدی‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬10‭ ‬خودرو‭ ‬برتر‭ ‬بازار‭ ‬کنار‭ ‬رفته‭ ‬تا‭ ‬کلا‭ ‬فروشش‭ ‬در‭ ‬عدد‭ ‬267‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬675‭ ‬دستگاه‭ ‬متوقف‭ ‬شود‭. ‬
 12. ‭ ‬تاکوما‭ ‬وانت‭ ‬محبوب‭ ‬تویوتا‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬رشد‭ ‬1‭.‬8‭ ‬درصدی‭ ‬امسال‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬248‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬فروش‭ ‬کرده‭.‬
 13. ‭ ‬گرند‭ ‬چروکی‭ ‬در‭ ‬آخرین‭ ‬سال‭ ‬تولیدش‭ ‬هم‭ ‬رشدی‭ ‬8‭ ‬درصدی‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬میزان‭ ‬فروشش‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬در‭ ‬مرز‭ ‬243‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬متوقف‭ ‬شود‭.‬
 14. ‭ ‬نسل‭ ‬تازه‭ ‬فورد‭ ‬اسکیپ‭ ‬ناکام‭ ‬بزرگ‭ ‬امسال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬افت‭ ‬11‭.‬8‭ ‬درصدی‭ ‬در‭ ‬بدو‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬مواجه‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬کلا‭ ‬241هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬فروش‭ ‬کند‭.‬
 15. ‭ ‬شاسی بلند‭ ‬تویوتا‭ ‬هایلندر‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬کمی‭ ‬افت،‭ ‬مجموعا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‭ ‬حدود‭ ‬239‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬فروش‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
 16. ‭ ‬خوشبختانه‭ ‬جمس‭ ‬سیرا‭ ‬افت‭ ‬سیلورادو‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شش‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬در‭ ‬تقاضا،‭ ‬232‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬235‭ ‬نفر‭ ‬خریدار‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬
 17. ‭ ‬جیپ‭ ‬رانگلر‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬افت‭ ‬فروش‭ ‬داشته‭ ‬ولی‭ ‬کماکان‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬228‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬فروش‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
 18. ‭ ‬آلتیما‭ ‬سدان‭ ‬خوش پوش‭ ‬نیسان‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬اندکی‭ ‬نزول،‭ ‬فروشش‭ ‬در‭ ‬مرز‭ ‬210‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬متوقف‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
 19. ‭ ‬بدترین‭ ‬افت‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬چروکی‭ ‬محصول‭ ‬جیپ‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬متوقف‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬عدد‭ ‬191‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬397دستگاه،‭ ‬یک‭ ‬پنجم‭ ‬فروشش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬است‭.
 20. ‭‬ماکسیما،‭ ‬دیگر‭ ‬عضو‭ ‬ناکام‭ ‬خانواده‭ ‬نیسان‭ ‬با‭ ‬سقوط‭ ‬13‭.‬3‭ ‬درصدی‭ ‬تقاضا،‭ ‬بیستم‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬کلا‭ ‬در‭ ‬سالی‭ ‬که‭ ‬گذشت‭ ‬184‭ ‬و‭ ‬618‭ ‬نفر‭ ‬خریدار‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
منبع: دیوار
انتشار: 10 اسفند 1398 بروزرسانی: 10 اسفند 1398 گردآورنده: behtarinmarket.org شناسه مطلب: 745

به "خودروهای برتر آمریکا در سال 2019" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خودروهای برتر آمریکا در سال 2019"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید